Diensten

Cultuurhistorisch Bureau Hüsken & Zoon krijgt opdrachten van zowel gemeenten, bedrijven, architecten en projectontwikkelaars als particulieren in Eindhoven en wijde omgeving.
Deze opdrachten kunnen divers van aard zijn. Ze hebben vaak betrekking op de cultuur- en bouwhistorie. Te denken valt aan het beschrijven van het interieur of exterieur van cultuurhistorisch waardevolle of monumentale panden. Ook bouwhistorisch onderzoek ligt op ons terrein.
Maar in feite kunnen en doen we veel meer. Hieronder leest u wat we zoal doen.

Beschrijvingen/waardenstellingen van monumentale/cultuurhistorisch waardevolle objecten

De beschrijvingen en waardenstellingen van (potentiële) monumentale of cultuurhistorisch waardevolle objecten, zoals woonhuizen, winkelpanden, fabrieksgebouwen en boerderijen, kunnen zowel betrekking hebben op het exterieur (architectuurhistorie) als ook het interieur (zoals kapconstructie en balklagen). In veel gevallen wordt een dergelijke waardenstelling gebruikt als input voor gemeentelijke monumentencommissies.

Sinds 2012 dienen cultuurhistorische waarden wettelijk vastgelegd worden in bestemmingsplannen. Bij een cultuurhistorische inventarisatie van (delen van) gemeenten kunnen we een gradatie in cultuurhistorische waarderingen van gebouwen toepassen. Tevens kunnen zaken als kunst, religie, groen en overige landschappelijke kenmerken geïnventariseerd worden.

Eigenaren die hun pand in een landelijke omgeving willen splitsen ten behoeve van dubbele bewoning, mogen dit, wettelijk gezien, uitsluitend doen indien hun pand als ‘cultuurhistorisch waardevol’ wordt bestempeld. Cultuurhistorisch Bureau Hüsken en Zoon heeft inmiddels ruime ervaring in het verrichten van dergelijke waardenstellingen.

Hier kunt u ons waardestellende rapport lezen, dat wij gemaakt hebben van gebouw 5 op het NRE-terrein, in opdracht van de gemeente Eindhoven.

Hier leest u onze architectuur- en cultuurhistorische beschrijving en waardestelling van het complex van de voormalige textielschool aan Anna van Egmondstraat 10-14 in Eindhoven, die we in 2018 in opdracht van de gemeente Eindhoven gemaakt hebben.

Bouwhistorisch onderzoek

Een bouwhistorisch onderzoek kan bestaan uit een globale verkenning of een uitvoerige bouwhistorische opname van panden. Zowel interieur als exterieur van het pand kunnen daarbij aan bod komen. Het bestuderen en interpreteren van kadaster, archiefbronnen en literatuur vormt een vast onderdeel van het bouwhistorisch onderzoek.

Hier leest u het rapport dat wij maakten van ons bouwhistorisch onderzoek naar Dekanijstraat 3 in Oirschot, een dorpswoning met een kern van houtskeletbouw uit ca. 1600

Kadastraal onderzoek

Een kadastraal onderzoek vindt veelal plaats in de leggerfiliatie en de filiatie van de diverse getekende hulpkaarten en veldwerktekeningen. De leggers geven in woord weer wie eigenaren van een perceel/gebouw zijn en in welke periode. Eveneens wordt vermeld waarom een wijziging plaatsvond. De hulpkaarten geven via vlaktekeningen weer welke wijzigingen zich hebben voorgedaan in de grootte van het perceel of wanneer nieuwbouw of gedeeltelijke sloop of herbouw van een object heeft plaatsgevonden in de opeenvolgende perioden. De kadastrale administratie is sinds de invoering (1832) minutieus bijgehouden en is via archieven tot 1988 volledig (kaartmateriaal tot heden) te volgen. Dergelijke kadastrale informatie beperkt zich niet tot Eindhoven en omgeving. Wij kunnen zo’n onderzoek voor geheel Nederland uitvoeren.

Hier ziet u enkele voorbeelden van kadastrale hulpkaarten en leggers.

Artikelen en publicaties

Op verzoek kunnen artikelen en publicaties worden geschreven die betrekking hebben op bouw- en cultuurhistorie. Daarbij komen uiteraard ook de menselijke en culturele aspecten aan bod. Te denken valt aan bijdragen in tijdschriften of periodieken. Eventueel kan een dergelijk artikel als onderdeel van een boek worden opgenomen. Maar ook als u uw eigen tekst grammaticaal in orde wilt hebben, bent u bij ons aan het juiste adres!

Geschiedkundig/archiefonderzoek

Het doel van een geschiedkundig en/of archiefonderzoek is om de cultuurgeschiedenis van gebouwen, bedrijven of instellingen te onderzoeken en te rapporteren. Dit kan zowel betrekking hebben op bouwkundige zaken als ook op menselijke of culturele aspecten.

Lezingen/historische stadswandelingen

De opgebouwde kennis en ervaring op het gebied van bouw- en cultuurhistorie vormen een perfecte basis om presentaties en lezingen te geven. Hierbij wordt onze eigen woonplaats Eindhoven extra onder de loep genomen. Dergelijke lezingen worden rijkelijk voorzien van foto’s en illustraties die wij digitaal in ons bezit hebben. Wij hebben inmiddels al diverse lezingen voor diverse doelgroepen gegeven. Het betrof hier lezingen met onderwerpen zoals de geschiedenis van de oudste panden van de binnenstad van Eindhoven, de overgang van het agrarische Woensel naar een stedelijke infrastructuur en de geschiedenis van de oude gasfabriek van Eindhoven, tegenwoordig beter bekend als het NRE-terrein. Maar uiteraard staan wij ook open voor andere lezingen op bouw- en cultuurhistorisch gebied. Ook kunnen wij voor u een historische stadswandeling in de binnenstad van Eindhoven verzorgen.

Stamboomonderzoek

Stamboomonderzoek of genealogie is zeer populair. Wie waren mijn voorouders? Via internet kan redelijk snel een resultaat worden bereikt. Zodra de bronnen echter ouder zijn dan het begin van de 19e eeuw, wordt archiefonderzoek voor velen een probleem, mede veroorzaakt door oud schrift. Cultuurhistorisch Bureau Hüsken en Zoon heeft wel de expertise in huis om ook dit deel van uw stamboom uit te pluizen.

Fotoreportages

Fotoreportages kunnen gemaakt worden ten behoeve van bijvoorbeeld publicaties of exposities. Te denken valt aan een serie foto’s van gebouwen, sfeerbeelden of landschappelijke elementen.