Diensten

Cultuurhistorisch Bureau Hüsken & Zoon krijgt opdrachten van zowel gemeentes, bedrijven als particulieren in Eindhoven en wijde omgeving.
Deze opdrachten kunnen divers van aard zijn. Ze hebben vaak betrekking op de cultuur- en bouwhistorie. Te denken valt aan het beschrijven van het interieur of exterieur van kenmerkende, beeldbepalende of monumentale panden. Ook bouwhistorisch onderzoek ligt op ons terrein.
Maar in feite kunnen en doen we veel meer. Hieronder leest u wat we zoal doen.

Beschrijvingen/waardestellingen van monumentale/karakteristieke objecten

De beschrijvingen en waardestellingen van (potentiële) monumentale of karakteristieke objecten, zoals woonhuizen, winkelpanden, fabrieksgebouwen en boerderijen, hebben in eerste instantie betrekking op het exterieur (architectuurhistorie), maar ook het interieur (zoals kapconstructie en balklagen) kan in het onderzoek worden betrokken. In veel gevallen wordt een dergelijke waardestelling gebruikt als input voor gemeentelijke monumentencommissies.

Bij een cultuurhistorische inventarisatie van (delen van) gemeenten passen we een gradatie in cultuurhistorische waardering van gebouwen toe. Tevens kunnen zaken als kunst, religie, groen en overige landschappelijke kenmerken geïnventariseerd worden.

Hier kunt u ons waardestellende rapport lezen, dat wij gemaakt hebben van gebouw 5 op het NRE-terrein, in opdracht van de gemeente Eindhoven.

Hier leest u onze architectuur- en cultuurhistorische beschrijving en waardestelling van de Mariakapel in Goirle, die we in opdracht van de Stichting Steengoed Goirle gemaakt hebben.

Bouwhistorisch onderzoek

Een bouwhistorisch onderzoek kan bestaan uit een globale verkenning of een uitvoerige bouwhistorische opname van panden. Zowel interieur als exterieur van het pand kunnen daarbij aan bod komen. Het bestuderen en interpreteren van archiefbronnen en literatuur vormt een vast onderdeel van het bouwhistorisch onderzoek.

Hier kunt u ons bouwhistorische rapport lezen, dat wij gemaakt hebben van het woonhuis Gasthuisstraat 821 in Eindhoven, in opdracht van de gemeente Eindhoven.

Kadastraal onderzoek

Een kadastraal onderzoek vindt veelal plaats in de leggerfiliatie en de filiatie van de diverse getekende hulp- en veldwerkkaarten. De leggers geven in woord weer wie eigenaren van een perceel/gebouw zijn en in welke periode. Eveneens wordt vermeld waarom een wijziging plaatsvond. De hulpkaarten geven via vlaktekeningen weer welke wijzigingen zich hebben voorgedaan in de grootte van het perceel of wanneer nieuwbouw of gedeeltelijke sloop of herbouw van een object heeft plaatsgevonden in de opeenvolgende perioden. De kadastrale administratie is sinds de invoering (1832) minutieus bijgehouden en is via archieven tot circa 1990 volledig (kaartmateriaal tot heden) te volgen. Dergelijke kadastrale informatie beperkt zich niet tot Eindhoven en omgeving. Wij kunnen zo’n onderzoek voor geheel Nederland uitvoeren.

Hier ziet u enkele voorbeelden van kadastrale hulpkaarten en leggers.

Artikelen en publicaties

Op verzoek kunnen artikelen en publicaties worden geschreven die betrekking hebben op bouw- en cultuurhistorie. Daarbij komen uiteraard ook de menselijke en culturele aspecten aan bod. Te denken valt aan bijdragen in tijdschriften of periodieken. Eventueel kan een dergelijk artikel als onderdeel van een boek worden opgenomen. Maar ook als u uw eigen tekst grammaticaal in orde wilt hebben, bent u bij ons aan het juiste adres!

Geschiedkundig/archiefonderzoek

Het doel van een geschiedkundig en/of archiefonderzoek is om de cultuurgeschiedenis van gebouwen, bedrijven of instellingen te onderzoeken en te rapporteren. Dit kan zowel betrekking hebben op bouwkundige zaken als ook op menselijke of culturele aspecten.

Lezingen/historische stadswandelingen

De opgebouwde kennis en ervaring op het gebied van bouw- en cultuurhistorie vormen een perfecte basis om presentaties en lezingen te geven. Hierbij wordt onze eigen woonplaats Eindhoven extra onder de loep genomen. Dergelijke lezingen worden rijkelijk voorzien van foto’s en illustraties die wij digitaal in ons bezit hebben. Wij hebben inmiddels al diverse lezingen voor diverse doelgroepen gegeven. Het betrof hier lezingen met onderwerpen zoals de geschiedenis van de oudste panden van de binnenstad van Eindhoven, de overgang van het agrarische Woensel naar een stedelijke infrastructuur en de geschiedenis van de oude gasfabriek van Eindhoven, tegenwoordig beter bekend als het NRE-terrein. Maar uiteraard staan wij ook open voor andere lezingen op bouw- en cultuurhistorisch gebied. Ook kunnen wij voor u een historische stadswandeling in de binnenstad van Eindhoven verzorgen.

Stamboomonderzoek

Stamboomonderzoek of genealogie is zeer populair. Wie waren mijn voorouders? Via internet kan redelijk snel een resultaat worden bereikt. Zodra de bronnen echter ouder zijn dan het begin van de 19e eeuw, wordt archiefonderzoek voor velen een probleem, mede veroorzaakt door oud schrift. Cultuurhistorisch Bureau Hüsken en Zoon heeft wel de expertise in huis om ook dit deel van uw stamboom uit te pluizen.

Fotoreportages

Fotoreportages kunnen gemaakt worden ten behoeve van bijvoorbeeld publicaties of exposities. Te denken valt aan een serie foto’s van gebouwen, sfeerbeelden of landschappelijke elementen.